photo-1fafafaf

Croeso

I’m Rhys Thomas, I was raised in Carmarthen in West Wales and I was educated through the medium of Welsh. I’ve graduated from Aberystwyth University with a Mathematics and Film & Television studies joint honours degree. Since graduating I have worked in a variety of roles in the independent TV production sector here in Wales and I’m currently training as a Production Manager at Telesgop Cyf. in Swansea.

Sefydlais y safle hwn gyda’r bwriad o gofnodi fy mhrofiadau a sgiliau perthnasol i’r diwydiant teledu.

I created this website with the intention of documenting my experiences and relevant skills for the television industry.

IMG_1356kk

Fy CV digidol

Rwyf wedi ennill profiad amrywiol wrth weithio yn y sector cynhyrchu annibynnol ers graddio ac mae’r wefan hon yn estyniad digidol o’m CV. Yn y gweithle cynigaf syniadau arloesol ar bob cyfle posib er mwyn creu cynnwys teledu arbennig ar gyfer yr oes hon. Rwyf yn angerddol am ein hiaith a’n diwylliant a fy ngobaith yw y bydd cyfryngau Cymraeg yn ffynnu yn y dyfodol.

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn